Chirurgie preprotetică

Tratamentul chirurgical preprotetic are ca scop obținerea unui câmp protetic adecvat reabilitării orale și care trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

  • o formă și o lățime corespunzătoare a procesului alveolar;
  • absența unor deformări ale câmpului protetic (os și părți moi);
  • mucoasă fixă în zona de sprijin;
  • adâncime adecvată a șanțurilor periosoase;
  • relații intermaxilare fiziologice în toate planurile.